Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali! Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi. Hi 3,20-21

Ponieważ Jezus sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hbr 2,18