Ustanowię nad nimi jednego pasterza (…) i będzie je pasł. Ez 34,23

Jezus mówi: Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. J 10,14