Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. Am 5,14

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Flp 2,5