Rzekł Bóg do Jakuba: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się (…). Ja pójdę z tobą do Egiptu, Ja cię stamtąd wyprowadzę. 1 Mż 46,3.4

Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Hbr 12,12-13