Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ps 25,5

Jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Mt 23,10