Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim. 2 Sm 22,2

W Nim też pokładamy nadzieję, że nadal będzie wybawiał. 2 Kor 1,10 (BE)