Pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. 1 Sm 2,7

Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. 2 Kor 4,10