Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Dn 11,32

Jezus mówi: Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 5,16