Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki! Ps 25,11

W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. Ef 1,7