Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Ps 127,1

Zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. 1 Kor 3,7