Jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się rozkazom Pana, to ręka Pana zwróci się przeciw wam, tak jak była przeciw waszym ojcom. 1 Sm 12,15 (BE)

Apostoł Paweł pisze: Chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Rz 16,19