O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić! Ps 118,25

Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Flp 2,13