Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Prz 10,19

Językiem wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże; z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jk 3,9-10