Rozradują się wargi moje, gdy grać ci będę, dusza moja, którą wybawiłeś. Ps 71,23

[Rozmawiajcie] z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne. Ef 5,19