Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Jr 32,27

Apostoł Paweł pisze: Temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, (…) Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Rz 16,25.27