Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój! Ps 84,4

Jezus mówi: Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Mt 18,20