Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Ps 97,11

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mt 5,4