Rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. 1 Mż 17,9

Bóg uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. 2 Kor 3,6