Mojżesz rzekł: Wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam (…) [są] waszym życiem. 5 Mż 32,46.47

Jezus mówi: Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. J 6,63