Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Iz 55,3

Jezus mówi: Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. Łk 6,47-48