Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Ps 125,2

Sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. 2 Tes 3,16