„Przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki

one przyjdą, aby oglądać moją chwałę! Iz 66,18″