Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Ps 26,12

„Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem