Jeszcze zmiłuje się Pan nad Syjonem. Za 1,17

„Z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie