Pan chlebem niebieskim ich nasycił. Rozszczepił skałę i trysnęły wody, popłynęły strumieniem w pustyni. Wspomniał bowiem na słowo swoje święte. Ps 105,40-42

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ef 1,3