On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. Dn 2,21

Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Obj 15,3-4