Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Ps 23,6

Jezus mówi: Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. J 10,10