Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie! Ps 84,13

Ujrzawszy gwiazdę, mędrcy niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, 
i upadłszy, oddali mu pokłon. Mt 2,10-11