Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Jr 31,3

Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 1 J 4,16