Obcego przybysza będziesz miłował jak siebie samego. 3 Mż 19,34

Okazujcie gościnność. Rz 12,13