Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Ps 22,11

Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rz 14,8