U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Ps 3,9

Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Mt 9,35