Będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Za 14,9

Słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Obj 22,3-4