Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie! Ps 71,9

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 2 Kor 4,16