Pan sprawił im radość. Ezd 6,22

Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Łk 10,20