Ci, którzy miłują imię twoje, będą się radować tobą. Ps 5,12

Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Dz 13,52