Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Ps 19, 9

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Kol 3, 16