Odstąp od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. Ps 34,15 (BE)

Do pokoju powołał was Bóg. 1 Kor 7, 15