40-lecie kościoła Jana Chrzciciela w Cisownicy

W niedzielę, 20 czerwca Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy obchodziła jubileusz 40-lecia kościoła Jana Chrzciciela.

Obchody rozpoczęły się od mini koncertu Diecezjalnej Orkiestry Dętej w ogrodzie parafialnym. Następnie pieśnią „Boże wielki pełnyś chwał…”, tą samą którą śpiewano 40 lat temu podczas uroczystego poświęcenia kościoła, rozpoczęły się jubileuszowe nabożeństwa. Boże Słowo głosili: Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz równolegle w ogrodzie parafialnym ks. Karol Macura z Drogomyśla. Nabożeństwa śpiewem ubogaciły chóry: młodzieżowy z Drogomyśla oraz mieszany z Cisownicy. Słowa pozdrowienia wygłosili: Wójt Gminy Goleszów p. Sylwia Cieślar, oraz na nabożeństwie w ogrodzie ks. Piotr Tajat z partnerskiej Parafii w Liptovskim Janie i wice wójt p. Rafał Glajcar. Odczytane zostały także pozdrowienia nadesłane przez nieobecnych: ks. Jana Kozieła oraz prof. Tadeusza Sławka, byłego Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie radnego Sejmiku Śląskiego. Pozdrowienia otrzymaliśmy także od obecnego rektora UŚ prof. Ryszarda Koziołka.

Po nabożeństwach przed kościołem odbyła się krótka uroczystość modlitwy i błogosławieństwa pod krzyżem jubileuszowym. Pień usychającego, stojącego obok kościoła świerku został wykorzystany jako naturalna, pionowa belka krzyża. Na krzyżu umieszczona została Róża Lutra oraz tabliczka z odnośnikiem biblijnym: Kol 2,14; i datami 1981- 2021. Krzyż jubileuszowy nawiązuje także swą symboliką do roku tożsamości ewangelickiej wskazując na dwa znamiona tejże tożsamości: krzyż (theologia crucis) oraz Biblia (Boże Słowo). Krzyż został zaprojektowany przez panią profesor Ewę Chojecką, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie oraz ks. Karola Macurę. Wykonał go zaś miejscowy rzeźbiarz Adam Adamczyk.

Na jubileusz wydana została także publikacja: „Historia i współczesność Cisownickich Ewangelików” opisująca historię od reformacji, przez kontrreformację, czasy patentu tolerancyjnego, okres przynależności do Parafii w Ustroniu oraz budowę kościoła, usamodzielnienie i czasy współczesne.

W tym czasie wiele się zmieniało, ale dwie rzeczy pozostały niezmienne: Boże Słowo, które było i jest tu głoszone oraz to, że Cisownica z stricte ewangelickiej wsi do dziś jest miejscowością, w której luteranie stanowią większość i jest tu tylko jeden kościół – kościół ewangelicki.

tekst: ks. Marek Twardzik