75-lecie Niemieckiego Komitetu Krajowego ŚFL.

Spotkanie w Eisenach

W dniach od 7 do 8 października 2022 r. w Eisenach odbyło się pierwsze spotkanie członków komisji ds. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL Niemieckiego
Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej, połączone z jubileuszem 75-lecia Komitetu Krajowego ŚFL w Niemczech.

Spotkanie miało na celu zaznajomienie uczestników, w dużej mierze delegatów Kościołów członkowskich ŚFL z Niemiec, z celami i tematyką Zgromadzenia
Ogólnego ŚFL w Krakowie oraz przekazaniu im informacji nt. stanu przygotowań do Zgromadzenia. Ważnymi punktami w dyskusji były tematy sprawiedliwości płci i tożsamości luterańskiej.

Uczestnicy spotkania i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 75.lecie powstania Komitetu Krajowego ŚFL na zamku w Wartburgu, podczas której pozdrowienia przekazali: ks. Anne Burghardt Sekretarz Generalna ŚFL, Prezydent Landu Turyngia pan Bodo Ramelow oraz przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego bp Gerhard Feige. Pozostałe pozdrowienia w tym pozdrowienie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca zostały wydrukowane w okolicznościowej broszurze (tekst pozdrowienia).

Organizatorzy tego uroczystego wydarzenia poprzez zaproszenie stypendystów Niemieckiego Komitetu Krajowego podkreślili jak ważny jest program stypendialny, działający już od 70 lat, dla tej organizacji. Podczas tego punktu programu głos zabrał ks. dr Grzegorz Olek.

Delegacja z Polski w osobach bp Jerzy Samiec i Anna Wrzesińska zabrali głos w końcowej części spotkania 8 października, zapraszając uczestników na Zgromadzenie Ogólne ŚFL do Krakowa.

Ważny głos w imieniu Kościoła Luterańskiego w Ukrainie, nowo przyjętego Kościoła do ŚFL, na temat trwającej wojny przekazał bp Paweł Shvarts.