english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

20 lat kościoła św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie

W niedzielę, 22 października br. luterański kościół Świętej Trójcy w Lędzinach Hołdunowie (koło Katowic) obchodził 20 rocznicę poświęcenia.
W uroczystym nabożeństwie uczestniczyło wielu zaproszonych gości, wśród nich Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Janusz Jagucki, który wygłosił kazanie. Udział w nabożeństwie wziął również Biskup Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman oraz były proboszcz parafii - budowniczy kościoła, ks. Karol Bauman, przebywający obecnie na emeryturze i inni księża. Kościół i parafia gościli także ks. dziekana kanonika Józefa Przybyłę z położonego nieopodal rzymskokatolickiego kościoła Chrystusa Króla i burmistrza miasta Lędziny, Władysława Trzcińskiego. 
  

 

Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry. Jednym z nich był chór Jubliate Deo z Mysłowic, w którym śpiewają również hołdunowscy parafianie. Drugim był zaprzyjaźniony chór „O en U” z Brandwijk (Holandia). Połączone chóry zaśpiewały wspólnie kilka pieśni, wystąpiły także oddzielnie.

 

Połączone chóry z Holandii (O en U) i Polski (Jubilate Deo) (foto: Jan Szturc)

       

Jak powiedział proboszcz parafii, ks. Adam Malina, uroczystość 20-lecia kościoła miała miejsce w 236 roku istnienia parafii w Hołdunowie. Jest on jedną z najstarszych parafii ewangelickich na Górnym Śląsku. Powstała jeszcze przed czasem rozpoczęcia industrializacji Górnego Śląska. Utworzyła ją w 1770 roku grupa 70 rodzin, ewangelickich uchodźców z małopolskich Kóz koło Bielska Białej, którzy na gościnnej ziemi księcia pszczyńskiego znaleźli swoją nową, małą ojczyznę (niem. Anhalt, pol. Hołdunów).

  

 
Po wybudowaniu w 1797 roku w nowej osadzie okazałego domu parafialnego hołdunowscy ewangelicy na swoje nabożeństwa przychodzili do kaplicy, która mieściła się pod jego dachem. Taka sytuacja trwała do roku 1902, gdy poświęcono w Hołdunowie neogotycki kościół św. Trójcy. Służył on miejscowym ewangelikom do roku 1947, gdy kościół św. Trójcy przejęła nowopowstała katolicka parafia, a ewangelicy musieli się przenieść do dawnego budynku szkolnego, w którym urządzono tymczasową kaplicę. Parafia katolicka korzystała z kościoła ewangelickiego tylko do roku 1955, gdy na skutek potężnego tąpnięcia (szkody górnicze) świątynia uległa uszkodzeniu i nadawała się jedynie do rozbiórki. Po wieloletnich staraniach zgodę na budowę kościoła luterańska parafia otrzymała dopiero w 1981 roku. Jego poświęcenie odbyło się 12 października 1986 roku.