english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

25-lecia posługiwania s. Lidii Gotschalk jako przełożonej Diakonatu „Eben-Ezer

s. Lidia Gotschalk, Przełożona Diakonatu Ebez-Ezer podczas modlitwy w kościele w Dzięgielowie W dniu 5 kwietnia 1981 r. siostra Lidia Gotschalk została wprowadzona w urząd Przełożonej Ewangelickiego Diakonatu "Ebez-Ezer" w Dzięgielowie koło Cieszyna. Na urząd ten została wybrana przez Radę Sióstr w dniu 29 grudnia 1980 r.

 

Aktu intslacji dokonał przed 25 laty ówczesny zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, ks. senior Jan Szarek. Siostra Lidia jest drugą po II wojnie światowej Przełożoną Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Jej poprzedniczka na tym stanowisku, siostra Danuta Gerke z wielkim oddaniem służyła Diakonatowi przez 35 lat.

    
Z okazji jubileuszu 25-lecia przewodzenia Diakonatowi przez s. Lidię w czasie nabożeństwa w dzięgielowskim kościele w niedzielę 2 kwietnia br. proboszcz parafii, ks. Marek Londzin wraz z kuratorem, Korneliuszem Glajcarem złozyli jej życzenia, a następnie przedstawiciel młodzieży zaśpiewał pieśń dedykowaną jubilatce. Natomiast cały zbór zaśpiewał jej ulubioną pieśń "Za Jezusem chętnie powędruję". Po pieśni siostra Lidia podziękowała za życzenia i poprosiła o dalsze modlitwy wstawiennicze. Tą prośbę dołączono już do głównej modlitwy powszechnej zmówionej podczas tego nabożeństwa. Podczas dystrybucji Wieczerzy Pańskiej s. Lidia pomagała ks. M. Londzinowi przy dzieleniu chleba - opłatka.

 

Dzień później, w poniedziałek, 3 kwietnia br. w czasie uroczystego zebrania Zarządu Diakonatu, życzenia złożyli ks. dyrektor Emil Gajdacz i wicedyrektor Domu Opieki Adam Pastucha. Dokładnie w dzień 25 rocznicy instalacji Siostry Przełożonej w gronie Siostr Diakonis odbyła sie dziękczynna uroczystość za lata Bożego błogosławieństwa. Zwierzchnik Kościoła, bp Janusz Jagucki przesłał z tej okazji na ręce s. Lidii specjalny adres gratulacyjny.

   
W dniu 6 kwietnia br., w czasie modlitwy, którą w Domu Opieki prowadziła diakon Helena Gajdacz, życzenia i kwiaty Siostrze Przełożonej złożyli również podopieczni Domu "Emaus". Natomiast w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia br. w czasie nabożeństwa transmitowanego przez Polskie Radio Katowice z kościoła w Goleszowie, przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE i Prezes Synodu Kościoła, ks. Jan Gross złożył Siostrze Przełożonej życzenia w imieniu obydwu gremiów, do których Siostra Przełożona Lidia Gotschalk należy.
 
Siostra Przełożona Lidia urodziła się na Mazurach w dniu 18 maja 1939 r. Dniu 29 grudnia 1980 r. została wybrana przez Radę Siostr Przełożoną jedynego w Polsce Diakonatu "Eben - Ezer" ("Aż dotąd pomagał nam PAN") w Dzięgielowie koło Cieszyna. Instalowana na to stanowisko została przez ks. seniora Jana Szarka w asyście ks. radcy dr. Alfreda Jaguckiego i ks. proboszcza Manfreda Gringela (swego kuzyna) w niedzielę Judica, dnia 5 kwietnia 1981 r. Jest trzecią przełożoną założonego przez ks. seniora Karola Kulisza (późniejszego męczennika obozu koncentracyjnego) Diakonatu. Pierwsza przełożoną była siostra Klimsz, a drugą - odnowionego po II wojnie światowej Diakonatu - s. Danuta Gerke.