english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

260 lat kościoła w Pszczynie

W pierwszy weekend sierpnia br. Parafia Luterańska w Pszczynie obchodziła uroczystości związane z 260-rocznicą poświęcenia kościoła parafialnego. Na uroczystości złożyły się trzy wydarzenia.

     

Kościół ewangelicki w Pszczynie

     

W sobotę, 5 sierpnia w pszczyńskim kościele odbył się wykład prof. Ewy Chojeckiej na na temat "260-lecie pościęcenia kościoła a wezwania XXI wieku". W sobotnie popołudnie otworzono również wystawę "Ewangelickie documenta", pokazującą życie Kościoła Luterańskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem parafii pszczyńskiej.

   

Prof. Ewa Chojecka

Wystawa "Ewangelickie Documenta"

 

   

W niedzielne dopołudnie odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji poświęcenia kościoła. Kazanie wygłosił Biskup Kościoła, bp. Janusz Jagucki.

   

zdjęcia: ks. Jerzy Below

  

 


 

 

W wolnym państwie pszczyńskim idee reformacyjne dotarły w 1523 roku. Dzięki postawie hr. Karola Promnitza, który sam przyjął luteranizm, Kościół ewangelicki mógł bez przeszkód rozwijać tutaj swoją działalność, a prawie cała ludność przeszła na luteranizm. Od 1592 roku działania Kościoła były prowadzone według tzw. Kościelnego Porządku Pszczyńskiego, regulującego zasady funkcjonowania parafii i Kościoła na ziemi pszczyńskiej. Bujny rozwój luteranizmu zakończył się po 1628 roku, kiedy to cesarz Ferdynand II wydał edykt przeciw protestantom, zmuszając duchownych do opuszczenia parafii oraz odbierając ewangelikom kościoły. Jako ostatnia została zabrana kaplica zamkowa w Pszczynie - w 1661 roku.

    

Sytuacja wyznaniowa poprawiła się dopiero po 1709 roku, gdy pozwolono ewangelikom na wznieniesienia 6 kościołów łaski [cesarskiej], z których najbliższy Pszczyny znajdował się w Cieszynie.

 

Sytaucja zmieniła się znacznie wraz ze zmianą politycznej przynależności Śląska w 1742 roku, gdy prawie cały Śląsk stał się częścią państwa pruskiego.

 

Efektem tych zmian była budowa kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Kościół ten został wzniesiony wraz ze szkołą i mieszkaniem dla księdza w latach 1743-1746 dzięki fundacji hrabiego Erdmanna Promnitza, według planów Christina Jahne. W roku 1860 nadbudowano w nim wieżę, a w 1896 sprawiono nowe organy. Jednak kościół ten został zniszczony w czasie pożaru w 1905 roku. Jego odbudowa była możliwa w latach 1905-1907 według projektu architekta Scheinnerta w stylu neobarokowym.

 

Kościół ewangelicki w Pszczynie jest jednym  z najbardziej charakterystycznych obiektów pszczyńskiego Rynku. Znajduje sie bezpośrednio przy budynku Urzędu Miejskiego, nieopodal zabytkowego Pałacu.

   

   

Obecnie proboszczem parafii w Pszczynie jest ks. radca Jan Badura (ur. 1950 r., ordynowany w 1977 r. ). Od roku 1981 jest związany z parafią w Pszczynie, gdzie w 1983 r. został wybrany proboszczem. Od 2001 roku jest duchownym radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.