english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

50 lat ordynacji ks. Ryszarda Janika

W sobotę, 8 kwietnia br. 50-lecie ordynacji obchodził ks. radca Ryszard Janik.

  

Jubilat urodził się 7 stycznia 1930 r. w Cieszynie. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1955 roku i odbyciu praktyki u boku ks. seniora E. Friszkego w Olsztynie został 8 kwietnia 1956 r. w Niedzielę Quasimodogeniti ordynowany w kościele w Jaworzu przez bp. Karola Kotulę w asyście księży seniorów E. Friszkego i O. Michejdę z Cieszyna. Do grudnia 1956 r. był wikariuszem w Olsztynie, a następnie pracował w Jaworzu koło Bielska Białej - wpierw jako wikariusz, później zastępca proboszcza i proboszcz. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła, przez 25 lat radcą Konsystorza, był też Prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w domu parafialnym w Jaworzu. Jego małżonka, Ruta Janik od wielu lat jest organistką i dyrygentem chóru parafialnego. 

 

Błogosławieństwo Biskupa Kościoła, bp. Janusza Jaguckiego

  
Uroczyste nabożeństwo jubileuszowe w kościele w Jaworzu rozpoczął miejscowy proboszcz, ks. Władysław Wantulok, który wszystkich, a zwłaszcza Jubilata i jego rodzinę, serdecznie powitał. Liturgię Słowa odprawili: ks. Jan Melcer z Cieszyna, ks. Jan Lech Klima z Międzyrzecza i miejscowy proboszcz. Po pieśni chóru przemówili: zwierzchnik Kościoła, bp Janusz Jagucki i Biskup Diecezjalny, bp Paweł Anweiler. Biskup Kościoła zmówił też modlitwę dziękczynną i udzielił Jubilatowi błogosławieństwa. Jubilatowi pobłogosławili też jego syn, ks. proboszcz Piotr Janik z Wieszcząt koło Skoczowa oraz zięć, ks. rektor Tadeusz Konik z Cieszyna. 

     
Ks. Ryszard Janik podczas kazania

 

Kazanie podczas nabożeństwa, oparte na tekst hasła dnia z księgi proroka Habakuka 2,20: „Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim, cała ziemio!” wygłosił Jubilat, ks. Ryszard Janik.  
 

Następnie przemówienie spowiednie i spowiedź odprawił przyjaciel Jubilata, bp senior Wilhelm Stonawski z Czeskiego Cieszyna. Liturgii Sakramentu Ołtarza przewodniczył bp Janusz Jagucki w asyście bp. Pawła Anweilera i ks. radcy Ryszarda Janika.
 

W końcowej części nabożeństwa ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz zaprezentował nową Postyllę Jubilata, zatytułowaną: „Daj, bym głos Twój słyszał”, w której wszystkie kazania są oparte na teksty pochodzące ze Starego Testamentu. Ks. M. Uglorz wraz z redaktorem naczelnym Wydawnictwa Augustana, ks. Jerzym Below, wręczyli następnie postyllę ks. Ryszardowi Janikowi.

 

Życzenia przedstawicieli parafii z Jaworza

 

Po zakończeniu nabożeństwa życzenia składali miejscowi księża i Rada Parafialna, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na czele z prezesem inż. Józefem Królem, którzy wręczyli Jubilatowi dokument honorowego członkostwa nadany przez Zarząd Główny w grudniu 2005 r. Następnie życzenia składali przedstawiciele miejscowego chóru, parafii w Wieszczętach, prezes Synodu Kościoła ks. Jan Gross i wiceprzewodniczący Rady Synodalnej Józef Król, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych z Jaworza i z Jasienica i wiele innych osób. Wszyscy wyrażali wdzięczność Jubilatowi za jego wkład w życie Kościoła, podkreślając, że lata jego czynnej służby w Kościele nie były zmarnowane, ale wciąż przynoszą obfite owoce wiary u wielu ludzi.

 

Ad multos annos!

 

Tekst: ks. Jan Gross

Zdjęcia: ks. Jerzy Below