english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

50-lecie kościoła w Wiśle Malince

W sobotę, 3 czerwca br. Parafia Ewangelicka w Wiśle Malince obchodziła 50. rocznicę poświęcenia kościoła. 
     

  

„Jubileusz szczególny, gdyż - jak powiedział na początku uroczystości proboszcz, ks. Leszek Czyż - zapewne nie ma w Polsce żadnego innego kościoła ewangelickiego wybudowanego w tymże roku. Były to bowiem ciężkie, stalinowskie czasy, w których zabroniono wznosić jakiekolwiek inwestycje kościelne. A jednak w Wiśle w roku 1953 Rada Zborowa z inicjatywy proboszcza Andrzeja Wantuły podjęła decyzję o budowie Domu Modlitwy – nazwa i kształt budynku miały zmylić władze. Kościół zbudowano bardzo skromnymi środkami finansowymi: cegła pochodziła z rozbiórki miasta Warszawy, nie wolno było budować wieży ani pawłaczy, a fundament stanowiły tylko kamienie zalane skromną zaprawą cementowo - wapienną.

    

     
A jednak Kościół ten stoi, dynamicznie rozrasta się, rozbudowuje, a w czasie nabożeństw nie może pomieścić wiernych. Dlaczego? Bo jest zbudowany na innym, trwałym fundamencie. Fundamencie, o którym mówi Ap. Paweł w Liście do Koryntian: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus … jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze - 1 Kor.3,11 i 14.
  

I to dzięki Jezusowi, tylko dzięki budowaniu na Nim, możemy dzisiaj obchodzić nasze święto. 
    

   

Wprawdzie jest to święto budynku, ale myślę, że tak naprawdę jest to święto dziękczynienia Jezusowi za ogromne Jego błogosławieństwo, za żywy zbór, w którym prawie codziennie odbywają się różnorodne spotkania biblijne, modlitewne, wzrostowe dla wszystkich grup wiekowych. I nazwa Dom Modlitwy właściwie tutaj bardzo dobrze pasuje. Bo bez modlitwy, beż żywej, osobistej wiary członków zboru dzisiejsze święto byłoby tylko pustą ceremonią.

   
Bo nasz Kościół to nie budynek, to społeczność wierzących, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.

    

     
Jesteśmy wdzięczni tym, którzy budowali ten Kościół. Obecnie to już trzecie i czwarte pokolenie potomków budowniczych stanowi trzon zboru. Ale to nie tradycja, a żywa wiara stanowi siłę tego zboru. Społeczność wierzących wypełnia zadanie powierzone jej w dniu poświęcenia Kościoła przez bp. Andrzeja Wantułę: trwania przy Bogu w modlitwie i dziękczynieniu.
  

I dlatego na pamiątkowych kubkach przygotowanych na dzisiejszą uroczystość widnieje napis "Za wszystko dziękujcie”.
  
Od tego czasu budynek wielokrotnie przebudowywano i modernizowano, zaś Parafia Malinka – dotychczasowa filia Parafii w Wiśle - stała się samodzielną od roku 1995. Obecnie liczy 900 członków i dynamicznie się rozwija. Niedzielne nabożeństwa transmitowane są w każdą niedzielę w Internecie na stronie
www.malinka.org.pl
       
Uroczyste obchody poświęcenia kościoła trwały dwa dni. W sobotnie popołudnie (3.06) w spotkaniu wzięli udział liczni goście: Biskup Kościoła Janusz Jagucki, biskup diecezjalny Paweł Anweiler, biskup senior Jan Szarek, księża ewangeliccy, katoliccy i pastor ze zboru zielonoświątkowego, senator M. Tyrna, 45-osobowa grupa gości z Niemiec oraz z USA.

  

    

  
Pomimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a bogaty program, na który złożyły się - oprócz pozdrowień gości - także występy chórku dziecięcego, chóru kościelnego, zespołów muzycznych, projekcja 40-minutowego filmu o życiu Parafii oraz zabawny skecz „Pilchowie i Cieślarowie – czyli grupa trzymająca władzę w Parafii” sprawiły, że była to zarówno radosna jak i wzruszająca uroczystość.

    

   

   

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na pikniku pod namiotem – na który upieczono m.in. 213 wielkich blach kołaczy! Nie zabrakło również loterii fantowej, aukcji grafik i konkursu dla dzieci. Z okazji święta przygotowano również pamiątkowe kubki i długopisy, a staraniem studia DR wydano CD „Malinka śpiewa”, będącą prezentacją wszystkich grup muzycznych, zespołów i chórów działających w Parafii.

       

   

 
W niedzielę podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił bp J. Jagucki, a jego przebieg wzbogacił występ chóru, zespołu oraz Misyjnej orkiestry dętej z Wisły. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz miasta z burmistrzem J. Poloczkiem.
     

tekst: L. Czyż, zdjęcia: Paweł Pilch

  

Polecamy również: Strona internetowa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Malince