english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp Janusz Jagucki uhonorowany na Mazurach

8 listopada 2006 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzej Ryński i Przewodniczący Sejmiku - Miron Sycz w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wręczyli "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego" dla bp. Janusza Jaguckiego - zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz abp. Edmunda Piszcza, byłego zwierzchnika Archidiecezji Warmińskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. 
      
Andrzej Ryński, marszałek województwa stwierdził, iż "Odznaki Honorowe przyznane będą po raz drugi w historii. Jest to odznaka za szczególne zasługi włożone w rozwój województwa, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla. Te wybitne postacie to ikony Warmii i Mazur. W tej edycji chcemy docenić zasługi Księdza Biskupa Janusza Jaguckiego oraz Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza, którzy między innymi wyróżnili się działaniami na rzecz ekumenizmu". 
    
Podczas uroczystości podkreślano m.in. związki bp. Janusza Jaguckiego z województwem warmińsko-mazurskim: Biskup Kościoła urodził się w 1947 roku w Sorkwitach, a jako duchowny służył w tym województwie przez 25 lat. Jest także współzałożycielem Fundacji Joannitów w Polsce z siedzibą w Mrągowie, współinicjatorem i współorganizatorem koncertów organowych i kameralnych w Giżycku. Jest Honorowym Obywatelem Giżycka. 
   
Drugi z wyróżnionych, abp Edmund Piszcz był metropolitą warmińskim w latach 1992-2006. Od 30 maja 2006 r. jest w stanie spoczynku. W latach 1983-1995 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1989-1994 członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 2003 jest honorowym obywatelem Olsztyna. Jest autorem m.in. książki "Colloquium Charitativum w Toruniu w roku 1645", wstrzymywanej przez cenzurę ponad 30 lat, a wydanej w 1995 r. 
    


W skład komisji Odznaki wchodzą: przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel Sejmiku, po jednym członku działających na terenie województwa środowisk naukowych, stowarzyszeń twórczych, stowarzyszeń przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, a także pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

  

  

Dotychczas w gronie zasłużonych znaleźli się: Halina Donimirska-Szyrmerowa, Tadeusz Krzymowski, Jan Nowowiejski, Władysław Ogrodziński, Walter Późny, Hieronim Skurpski. W pierwszej edycji nagrodzono zasługi ludzi związanych z regionem warmińsko-mazurskim od najwcześniejszych, powojennych czasów, których wkład w odbudowę normalnego życia był niebagatelny. Warto zwrócić uwagę, że Walter Późny i Hieronim Skurpski urodzili się na Mazurach i związani byli, jak to Mazurzy, ze środowiskiem ewangelickim. 

  

Zobacz również: Strona internetowa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie