english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Budowa nowego kościoła w Ogrodzonej koło Cieszyna

W roku 2005 parafia w Cieszynie podjęła się dzieła budowy nowego kościoła filialnego w Ogrodzonej. Dotychczas dokonano już rozbiórki starej, ciasnej kaplicy, wmurowano kamień węgielny i postawiono mury nowej świątyni.
Dla zborowników z filiału w Ogrodzonej wielkim przeżyciem i wydarzeniem było nabożeństwo spowiednio-komunijne, które odbyło się przed świętami Bożego Narodzenia, w czwartą niedzielę Adwentu, w jeszcze świeżych murach budowanego kościoła.


Nabożeństwo poprowadził proboszcz parafii, ks. Janusz Sikora. Przywitał wszystkich zebranych słowami przeznaczonymi na tę niedzielę: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. (Flp4,4.5)”. Radość i łza pojawiła się w niejednym oku w związku z faktem, iż marzenia i plany są już realizowane, zaś nabożeństwa odbywające się w ciasnej kaplicy są już tylko przeszłością i wspomnieniem.

Funkcjonująca obecnie, prowizoryczna sala piwniczna, która w przyszłości będzie przygotowana i zagospodarowana dla dzieci ze szkółki niedzielnej, wypełniła się po brzegi. Gospodarze musieli donosić krzesła, aby zapewnić przybyłym miejsca siedzące podczas nabożeństwa. Na tę uroczystość salka została wysprzątana, we wnękach okiennych przymocowano folię, aby uchronić uczestników przed wdzierającymi się do środka wiatrem i mrozem.


Zebrani zborownicy mogli podziwiać ogrom pracy, która została do tej pory wykonana. Nikogo też nie martwi fakt, że tutejszych wiernych czeka jeszcze wiele wyzwań. Zgodnie przyznają, że zapał i chęć pomocy są bardzo wielkie.

Budowniczy nowego kościoła są pełni wdzięczności za dotychczasowe ofiary, które są przeznaczone na cele budowy świątyni.

Informacje o budowie kościoła w Ogrodzonej, serwis fotograficzny – dostępne tutaj.


Beata Macura