english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Delegacja ŚFL w Warszawie

Wizytę delegacji ŚFL w Polsce rozpoczął obiad, przy którym goście spotkali się ze zwierzchnikami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Po nim, w siedzibie Rady, Sekretarz Generalny ŚFL, ks. dr Ishmael Noko wygłosił referat, w którym przedstawił tezy dotyczące zaangażowania luteran w dialog ekumeniczny oraz bieżące tematy będące jego przedmiotem.

       

Spotkanie z Polską Radą Ekumeniczną

     

Sekretarz Generalny ŚFL podkreślił, iż Kościół luterański z założenia jest nastawiony na współpracę ekumeniczną, ponieważ nie rozumie siebie, jako odrębnej całości, lecz jako część Kościoła powszechnego. Omówił również znaczenie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisanej przed 6 laty przez ŚFL oraz Kościół Rzymskokatolicki. Dodał, że 22 lipca 2006 roku w Seulu w Korei dokument ten parafują także metodyści. W ten sposób dokument ten przestanie być porozumieniem dwustronnym, a nabierze znaczenia uzgodnienia trójstronnego. 

  

Wizyta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

  
Goście złożyli również wizytę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie spotkali się z ks. prof. Bogusławem Milerskim i prof. Januszem Maciuszko. Zostali także przyjęci przez bp. Piotra Liberę, sekretarza Konferencji Episkopatu Polski i bp. Tadeusza Pikusa.

    

   Spotkanie w Sekretariacie Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce

    

We czwartek członkowie delegacji ŚFL spotkali się z kobietami zaangażowanymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Synodalną Komisję Kobiet reprezentowały jej wiceprzewodnicząca – Wiesława Werner oraz członkinie: radca Urszula Wantuła-Rakowska i Emilia Gibiec. Obecna była również diakon Halina Radacz. Biuro Diakonii Kościoła - jedynej instytucji kościelnej, w której biurze pracują wyłącznie kobiety - reprezentowały Dyrektor Generalna - Wanda Falk oraz  Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą sytuację kobiet w polskim społeczeństwie oraz rolę i działania kobiet w Kościele luterańskim w Polsce.
      

Spotkanie z kobietami zaangażowanymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

   

Delegacja Światowej Federacji Luterańskiej zwiedziła również luterański kościół św. Trójcy w Warszawie.

    

 W kościele Św. Trójcy w Warszawie

   
Pierwszy dzień wizyty zakończyła uroczysta kolacja wydana przez Biskupa Kościoła na cześć gości.
    
Także ostatni dzień swojej wizyty, a więc niedzielę 4 czerwca, goście spędzili w Warszawie. Rozpoczęło go śniadanie z udziałem Ewangelickiego Biskupa Wojskowego – bp. gen. bryg. Ryszarda Borskiego. Przedstawił on członkom delegacji historię oraz działalność EDW.
  
Następnie członkowie delegacji z ks. dr Ishmaelem Noko na czele udali się do kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, gdzie odprawione zostało uroczyste świąteczne nabożeństwo.
 
Zgromadzony zbór oraz gości przywitał miejscowy proboszcz – ks. płk Adam Pilch, który podkreślił, że wizyta przedstawicieli siostrzanych Kościołów luterańskich z różnych części świata nadaje obchodzonemu właśnie świętu Zesłania Ducha Świętego nowego wymiaru i znaczenia. Ten właśnie uniwersalny charakter Kościoła podkreślił udział w liturgii członków delegacji, którzy w swoich ojczystych językach (indonezyjskim, hiszpańskim, angielskim i niemieckim) czytali teksty Pisma Świętego oraz modlili się w czasie modlitwy powszechnej Kościoła.
  
Świąteczne kazanie wygłosił bp gen. bryg. Ryszard Borski. Po kazaniu słowa pozdrowień wygłosił Sekretarz Generalny ŚFL – ks. dr Ishmael Noko, który pozdrowił wszystkich luteran w Polsce w imieniu liczącej 66 milionów członków światowej społeczności współwyznawców. Wyraził swoją radość z możliwości odbycia wizyty w Polsce. Na ręce bp. Ryszarda Borskiego złożył podziękowanie dla władz Kościoła za przygotowanie wizyty, dzięki której przedstawiciele Kościołów członkowskich z różnych części świata mieli możliwość zapoznania się z życiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Przekazał również najlepsze życzenia wszystkim parafiom i organizacjom luterańskim w Polsce. Ks. dr Ishmael Noko podziękował również władzom Kościoła za umożliwienie ks. Ireneuszowi Lukasowi służby w Biurze ŚFL ds. Europy Środkowej i Wschodniej w Bratysławie. W związku z faktem, iż trzyletni kontrakt ks. Ireneusza Lukasa w bratysławskim biurze dobiega w tym miesiącu końca, Sekretarz Generalny ŚFL wyraził pod jego adresem uznanie i podziękował za wykonaną pracę. Szczególnym momentem nabożeństwa była Komunia święta, której liturgię odprawili wspólnie bp Ryszard Borski oraz ks. dr Ishmael Noko. Na zakończenie nabożeństwa obaj udzielili błogosławieństwa – bp Ryszard Borski po polsku, zaś ks. dr Noko w swoim ojczystym języku zulu.
 
Po nabożeństwie goście zostali zaproszeni na obiad do sali parafialnej, który był ostatnim punktem ich wizyty w Polsce.
  

zdjęcia: ks. Jerzy Below