english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Diecezjalny Zjazd Młodzieży - Mrągowo

Dnia 21 stycznia br. odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Mrągowie. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem młodzieżowym w kościele, prowadzonym przez ks. Piotra Mendrocha i ks. Andrzeja Wójcika, który wygłosił także kazanie w oparciu o słowa wyjęte z Księgi Jozuego. Było ono wprowadzeniem do głównego tematu zjazdu - „Obietnice”. Podczas nabożeństwa uczestnicy przystąpili do Komunii Świętej. Oprawę muzyczną prowadził chórek młodzieżowy z Mrągowa, zaś za organami zasiadł Bogusław Mach, który wykonał również wraz z Danutą Mendroch preludium na organy i skrzypce.

Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu mieli okazję porozmawiać ze sobą przy herbacie i cieście. Następnie odwiedzili galerię Władysława Wilińskiego w Mrągowie (www.wilinski.mragowo.pl), gdzie prócz obejrzenia ciekawych eksponatów, był także czas na pracę z Biblią w grupach: na wzorcach bohaterów biblijnych - Abrahama, Mojżesza, Dawida i Daniela odkrywali Boże obietnice. W czasie dyskusji jej uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, iż Bóg dał wiele obietnic i każdą jest w stanie spełnić. Natomiast najważniejszym przyrzeczeniem, jakie otrzymali ludzie jest obietnica życia wiecznego – „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” – J 3, 16.

Po przerwie obiadowej był czas na wspólny śpiew i naukę pieśni „Dałeś radość mi”.

Na zakończenie zjazdu wszyscy utworzyli krąg, zaśpiewali pieśń „Jezus, dla Jezusa”. Nie mogło się też obejść bez puszczenia „iskierki”. Kiedy iskierka dotarła do celu, pomodlili się wspólnie i udali do swoich domów. Co którzy dotarli na zjazd, mimo zimowej aury i bardzo niskich temperatury, byli wdzięczni wdzięczni Bogu, że pozwolił spotkać się w tym gronie.

Tekst i zdjęcia: Joanna Walentynowicz


       
 
       
   

 

 


 

 

 

Podziękowania:

 

Dziękujemy za gościnność gospodarzom parafii w Mrągowie, panu Władysławowi Wilińskiemu za udostępnienie nam swojej galerii, wszystkim którzy w jakikolwiek zaangażowali się w to, by nasz zjazd mógł się odbyć.

 

Uczestnicy