english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni Skupienia pracowników i współpracowników Centrum Misji i Ewangelizacji

„Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć”. Pod tym hasłem odbyły się w weekend, 2-3 grudnia 2006 roku w ewangelickim kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, Dni Skupienia pracowników i współpracowników Centrum Misji i Ewangelizacji. Spotkanie to miało na celu integrację różnych służb i działów pracy Centrum Misji i Ewangelizacji, bliższe poznanie się osób zaangażowanych, zachęcenie do służby, dzielenie się doświadczeniami i świadectwami Bożego działania wśród różnych grup. Jego tematem przewodnim była służba. Dobrym fundamentem dyskusji, rozmów i wspólnych modlitw były wykłady. Ks. Timothy Hinrichs przedstawił przepis na „Odbudowanie murów Kościoła” na podstawie Księgi Nehemiasza. W bardzo zwięzły i czytelny sposób omówił ataki na Kościół, wskazując zarówno zewnętrzne, prowadzone za pośrednictwem osób niewierzących, jak i wewnętrzne, którym poddają się sami wierzący. Ks. Bogdan Wawrzeczko skierował myśli słuchaczy na osobistą relację z Bogiem. Mówił o tym, że służba nigdy nie może jej zastąpić. Dobra relacja z Bogiem stanowi bowiem źródło zaangażowania.

 

 

Adam Pastucha, wiceprezes Konsystorza Kościoła zachęcał obecnych do angażowania się w struktury Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, do brania udziału w radach parafialnych i synodach diecezjalnych, a także do podejmowania działań na rzecz swoich społeczności lokalnych. Ks. Jan Kurko natomiast polecał zgromadzonym tworzenie grup domowych. Przekonywał, że dobrze prowadzona, w pełni satysfakcjonująca grupa domowa nie może istnieć w oderwaniu od Kościoła, bez uczestnictwa jej członków w życiu danego zboru. Podkreślał znaczenie zaangażowania grup domowych w kluczowy moment życia parafii jakim jest niedzielne nabożeństwo.
Wykłady były przeplatane świadectwami ze służby różnych osób, ich uwagami i przemyśleniami.Dwudniowe rekolekcje zostały ukoronowane wspólnym przeżywaniem nabożeństwa z Wieczerzą Pańską.
 
Atmosfera panująca podczas Dni Skupienia zachęciła uczestników do kontynuowania wspólnych spotkań w przyszłości.
 
Natalia Pasternak